Bezpečnější výrobky a rovné podmínky na vnitřním trhu

Evropská komise navrhla nová pravidla pro zlepšení
bezpečnosti spotřebního zboží, které se pohybuje v rámci jednotného trhu,
a pro zlepšení dozoru na trhu u všech nepotravinářských produktů, včetně
produktů dovezených z třetích zemí. To přispěje jak k posílení ochrany
spotřebitele, tak k nastolení rovných podmínek pro všechny podniky.
Nebezpečné produkty by se neměly k zákazníkovi nebo jiným uživatelům vůbec
dostat a jejich lepší identifikace a možnost zpětného vysledování budou
klíčovým zlepšením, které je pomůže rychle stáhnout z trhu. Bezpečnější výrobky a rovné podmínky na vnitřním trhu

Přejít nahoru