Evropská komise radí, jak kombinovat fondy EU s garancemi a úvěry EIB

Evropská komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) zveřejnila příručku, která má místním orgánům a předkladatelům projektů pomoci plně využít příležitosti, které nabízí kombinace Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI). Tyto dva nástroje byly navrženy různým způsobem, avšak vzájemně se doplňují, pokud jde o jejich smysl, podobu a legislativní rámec. EFSI tvoří jádro investičního plánu pro Evropu (Junckerův plán) a fondy ESI plní zásadní úlohu při vytváření pracovních míst a podpoře růstu v EU.

Minulý týden proběhla v Praze mezinárodní konference „Investiční plán pro Evropu – nástroj pro posílení hospodářského růstu“, jejímž cílem bylo zprostředkovat českým podnikatelům, bankám i startupům informace o rizikových investicích a půjčkách poskytovaných prostřednictvím EIB z tzv. Junckerova plánu.

Více zde: 

Přejít nahoru