OECD potvrzuje význam investic do vzdělávání

Evropská
komise přivítala zprávu Education at a Glance 2014 (Přehled výsledků vzdělávání
2014), což je každoroční zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) o stavu a problémech vnitrostátních systémů vzdělávání. OECD potvrzuje význam investic do
vzdělávání

Přejít nahoru