Složení Junckerovy Komise nabývá konkrétní podoby

Nově zvolený předseda Komise Jean-Claude Juncker zaslal seznam kandidátů na
komisaře italskému premiérovi Matteovi Renzimu, který v současnosti zastává
funkci předsedy Rady Evropské unie. V uplynulých dnech tomu předcházela řada
rozhovorů. Složení Junckerovy Komise nabývá konkrétní podoby

Přejít nahoru