Evropské hnutí je mezinárodní nevládní organizace, která od svého vzniku v roce 1948 rozšířila do všech evropských zemí. V České republice Evropské hnutí obnovilo svou činnost bezprostředně po sametové revoluci a oficiálně bylo znovu zaregistrováno v roce 1991. Od té doby na podporu své činnosti sdružila destíky organizací, firem i jednotlivců s aktivním zájmem o evropské dění. 

V čele českého hnutí stojí paní Nikola Šrubařová. Na mezinárodní úrovni reprezentuje Evropské hnutí Jo Leinen, dlouholetý předseda různých výborů Evropského parlamentu. 

Evropské hnutí se po celou dobu své existence podílí na prohlubování integračních procesů v Evropě a navrhuje konkrétní řešení, jak přiblížit Evropskou unii všem občanům. V České republice pořádá Hnutí každoročně desítky besed, odborných seminářů, konferencí, veřejných setkání či výstav.

Více se o Evropském hnutí dočteš v těchto sekcích:

>  O nás

>  Představitelé

>  Členská síť

>  Partneři

>  Dokumenty

Přihláška je dostupná ke stažení ve formátech:

Microsoft Document (.doc)  >>ZDE<<

Adobe Acrobat Document (.pdf) >>ZDE<<

Adobe Acrobat Document(.pdf) - fyzická osoba

Stanovy (.pdf)

Informace o Evropské unii hledej na portálu Europa, http://europa.eu/. 

Europa - The history of the European Union