Evropské a demokratické hodnoty

Právní stát

Právní stát je jednou ze základních zásad EU a je klíčovým prvkem rozvoje a integrace Unie od jejího založení. Je zakotvena v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU). V poslední době je pod obrovským tlakem v některých členských státech Evropské unie (EU), kde jsme svědky rozsáhlých zásahů do soudnictví, nespravedlivého odvolávání soudců, státní kontroly …

Právní stát Pokračovat ve čtení »

Digitální suverenita a práva občanů

Využívat sílu a potenciál nástrojů, jako jsou data, umělá inteligence a internet věcí, k podpoře inovací, růstu a hospodářské soutěže ve stávajících i nově vznikajících odvětvích; Vypracovávat předpisy, které zaručí a ochrání základní práva občanů a zároveň podpoří spravedlivou hospodářskou soutěž a inovace; Stanovovat jasné pokyny pro odpovědnost online platforem za boj proti nenávistným projevům, …

Digitální suverenita a práva občanů Pokračovat ve čtení »

Konference o budoucnosti Evropy

Podněty a doporučení sítě organizací Mezinárodního evropského hnutí Konference o budoucnosti Evropy musí být příležitostí k vytvoření skutečného dialogu mezi občany a institucemi o budoucnosti EU a velkých výzvách naší doby. Po letech, kdy jsme se nacházeli v režimu krizového řízení, musíme provést inventuru a důkladně se zamyslet nad tím, jakou Unii chceme, a společně …

Konference o budoucnosti Evropy Pokračovat ve čtení »

Posílení občanské participace v Evropské unii

V celé Evropě je důvěra občanů ve vlády a instituce na historickém minimu a téměř polovina občanů EU tvrdí, že není spokojena s fungováním demokracie v EU. Vzhledem k tomu, že v Evropě získávají na síle populistické a nacionalistické strany, jsme přesvědčeni, že podpora účasti občanů na evropském demokratickém procesu se stala zásadnější než kdykoli …

Posílení občanské participace v Evropské unii Pokračovat ve čtení »

Evropská volební reforma

Demokracie je jednou z klíčových hodnot, na nichž je založena Evropská unie. Aby bylo zajištěno fungování zastupitelské demokracie na evropské úrovni, je ve smlouvách stanoveno, že občané Evropské unie jsou přímo zastoupeni v Evropském parlamentu a nepřímo prostřednictvím svých zvolených vedoucích představitelů v Evropské radě. Politické strany plní v zastupitelské demokracii zásadní úlohu. Jsou nepostradatelné …

Evropská volební reforma Pokračovat ve čtení »

Haagská deklarace 2018 – Sdílení Evropy

70. výročí Haagského kongresu, který znamenal první kroky evropské integrace a vedl k vytvoření Evropského hnutí, přichází v době, kdy se Evropa nachází na křižovatce. Stejně jako v roce 1948 je třeba mobilizovat všechny složky společnosti a zamyslet se nad tím, jakým směrem se má Evropa v budoucnu ubírat, aby dokázala čelit výzvám naší doby. …

Haagská deklarace 2018 – Sdílení Evropy Pokračovat ve čtení »

Kritéria Evropského hnutí pro konzultace s občany v celé EU

Evropské konzultace s občany zahájil francouzský prezident Emmanuel Macron v dubnu 2018. Tyto participativní debaty a akce probíhají ve 27 členských státech EU až do října 2018 a sledují obecný cíl obnovit vazbu mezi evropskými národy a evropskou integrací a poskytnout občanům platformu pro vyjádření jejich názorů vůči tvůrcům politik EU k evropským otázkám, které …

Kritéria Evropského hnutí pro konzultace s občany v celé EU Pokračovat ve čtení »

Školní vzdělávání o Evropské unii

Evropská unie dnes čelí řadě výzev. Stávající trendy polarizace jsou urychlovány geopolitickými změnami a sociálními nerovnostmi. Stále více se prosazují krajně levicové a krajně pravicové politické strany i antiestablishmentová hnutí, která často odmítají hodnoty, jež EU zastává. Letos byl poprvé spuštěn článek 50 a Spojené království zahájilo proces odchodu z EU. Jedním ze základních problémů …

Školní vzdělávání o Evropské unii Pokračovat ve čtení »

Účast občanů v digitálním věku: elektronická demokracie

Ve stále více digitalizovaném světě existuje řada příležitostí ke zlepšení demokratických postupů prostřednictvím online nástrojů, které lze zařadit pod pojem „e-demokracie“. Podpora účasti občanů na evropském demokratickém procesu je klíčovým cílem Mezinárodního evropského hnutí. Nové příležitosti, které nabízí technologický rozvoj, by měly být využity ke stimulaci zapojení občanů do demokratického procesu, což má spolu s …

Účast občanů v digitálním věku: elektronická demokracie Pokračovat ve čtení »

Volný pohyb a Schengen: Evropa bez hranic

Volný pohyb – právo žít, studovat, pracovat a odejít do důchodu kdekoli v EU – je nejhmatatelnějším úspěchem evropské integrace. Odstranění kontrol na vnitřních hranicích prostřednictvím Schengenské dohody sehrálo významnou roli při odstraňování bariér, sbližování lidí a podpoře evropského hospodářství. Podle průzkumu Eurobarometru považují Evropané volný pohyb osob, zboží a služeb v rámci EU za …

Volný pohyb a Schengen: Evropa bez hranic Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru