Jméno autora:European Movement International

Právní stát

Právní stát je jednou ze základních zásad EU a je klíčovým prvkem rozvoje a integrace Unie od jejího založení. Je zakotvena v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU). V poslední době je pod obrovským tlakem v některých členských státech Evropské unie (EU), kde jsme svědky rozsáhlých zásahů do soudnictví, nespravedlivého odvolávání soudců, státní kontroly …

Právní stát Pokračovat ve čtení »

Budoucnost evropské bezpečnostní a obranné spolupráce

Veškeré vojenské akce a krizové řízení EU vyžadují plně integrovanou společnou zahraniční politiku, a to i z hlediska vojenských sil. Ta by se měla řídit PESCO a strategickým kompasem. EU by měla dále prosazovat svou strategickou autonomii, které lze dosáhnout prostřednictvím společných zakázek. EU musí formulovat společnou strategii, která zajistí soudržnost členských států ve vztahu …

Budoucnost evropské bezpečnostní a obranné spolupráce Pokračovat ve čtení »

Vztahy mezi EU a USA

Evropská unie (EU) a Spojené státy (USA) mají jeden z nejdůležitějších a nejúspěšnějších bilaterálních vztahů na světě. EU musí i nadále podporovat efektivní vztahy s USA prostřednictvím utváření spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, podpory obchodu, ochrany lidských práv a boje proti klimatické krizi. V době rostoucích globálních výzev, počínaje úpadkem západocentrického uspořádání přes rostoucí …

Vztahy mezi EU a USA Pokračovat ve čtení »

Digitální suverenita a práva občanů

Využívat sílu a potenciál nástrojů, jako jsou data, umělá inteligence a internet věcí, k podpoře inovací, růstu a hospodářské soutěže ve stávajících i nově vznikajících odvětvích; Vypracovávat předpisy, které zaručí a ochrání základní práva občanů a zároveň podpoří spravedlivou hospodářskou soutěž a inovace; Stanovovat jasné pokyny pro odpovědnost online platforem za boj proti nenávistným projevům, …

Digitální suverenita a práva občanů Pokračovat ve čtení »

Vztahy mezi EU a Čínou

Zajištění podpory a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu jako základ vztahů mezi EU a Čínou; podpora obchodních vztahů s Čínou zajištěním reciprocity, spravedlivého jednání, transparentnosti a ochrany evropských podniků; v budoucích dohodách s Čínou upřednostňovat strategickou autonomii EU a její politickou, hospodářskou a technologickou suverenitu; prohloubení spolupráce s Čínou v oblasti životního prostředí …

Vztahy mezi EU a Čínou Pokračovat ve čtení »

Evropská zelená dohoda – Green Deal

Evropa stojí před výzvami v oblasti životního prostředí, které budou mít dalekosáhlé důsledky pro naši společnost a ekonomiku. Občané na celém světě se nadále mobilizují a vyzývají vlády a veřejné orgány k ambicióznějším opatřením a silnější mezinárodní spolupráci na všech úrovních, aby řešily naléhavou klimatickou situaci. EU má jedinečnou příležitost využít rostoucího povědomí Evropanů a …

Evropská zelená dohoda – Green Deal Pokračovat ve čtení »

Konference o budoucnosti Evropy

Podněty a doporučení sítě organizací Mezinárodního evropského hnutí Konference o budoucnosti Evropy musí být příležitostí k vytvoření skutečného dialogu mezi občany a institucemi o budoucnosti EU a velkých výzvách naší doby. Po letech, kdy jsme se nacházeli v režimu krizového řízení, musíme provést inventuru a důkladně se zamyslet nad tím, jakou Unii chceme, a společně …

Konference o budoucnosti Evropy Pokračovat ve čtení »

Budoucnost spolupráce EU a Spojeného království v oblasti bezpečnosti a obrany

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie přinese pro Spojené království i Evropskou unii zásadní změny v oblasti bezpečnosti a obrany. Do budoucna se oba bloky musí dohodnout na nových opatřeních, která jim umožní posílit spolupráci. Je v zájmu EU zabránit přetržení úzkých vazeb se Spojeným královstvím a zároveň musí chránit své zájmy. V návaznosti na …

Budoucnost spolupráce EU a Spojeného království v oblasti bezpečnosti a obrany Pokračovat ve čtení »

Reakce Evropské unie na COVID-19 #Eurmove

Současná pandemie COVID-19, která je pro Evropskou unii výzvou nebývalého rozsahu, vyžaduje koordinovanou reakci založenou na kolektivní akci a solidaritě. Zásadní je najít rovnováhu mezi ochranou bezpečnosti, zdraví a základních práv občanů a zároveň zajistit účinný a udržitelný plán obnovy hospodářství. Vzhledem k tomu, že pandemie zanechává trvalé následky na společnostech a ekonomikách po celém …

Reakce Evropské unie na COVID-19 #Eurmove Pokračovat ve čtení »

Východní partnerství po roce 2020

U příležitosti nadcházejícího summitu Východního partnerství 2020 hodnotí Mezinárodní evropské hnutí pokrok dosažený v plnění stanovených cílů přijatých na posledním summitu v roce 2017 a zamýšlí se nad politickými cíli, které by měly být základem budoucího Východního partnerství. Evropská politika sousedství (EPS) má pomoci EU podporovat a posilovat stabilitu, bezpečnost, udržitelný rozvoj a spolupráci s …

Východní partnerství po roce 2020 Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru