Evropa a svět

Budoucnost evropské bezpečnostní a obranné spolupráce

Veškeré vojenské akce a krizové řízení EU vyžadují plně integrovanou společnou zahraniční politiku, a to i z hlediska vojenských sil. Ta by se měla řídit PESCO a strategickým kompasem. EU by měla dále prosazovat svou strategickou autonomii, které lze dosáhnout prostřednictvím společných zakázek. EU musí formulovat společnou strategii, která zajistí soudržnost členských států ve vztahu …

Budoucnost evropské bezpečnostní a obranné spolupráce Pokračovat ve čtení »

Vztahy mezi EU a USA

Evropská unie (EU) a Spojené státy (USA) mají jeden z nejdůležitějších a nejúspěšnějších bilaterálních vztahů na světě. EU musí i nadále podporovat efektivní vztahy s USA prostřednictvím utváření spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, podpory obchodu, ochrany lidských práv a boje proti klimatické krizi. V době rostoucích globálních výzev, počínaje úpadkem západocentrického uspořádání přes rostoucí …

Vztahy mezi EU a USA Pokračovat ve čtení »

Vztahy mezi EU a Čínou

Zajištění podpory a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu jako základ vztahů mezi EU a Čínou; podpora obchodních vztahů s Čínou zajištěním reciprocity, spravedlivého jednání, transparentnosti a ochrany evropských podniků; v budoucích dohodách s Čínou upřednostňovat strategickou autonomii EU a její politickou, hospodářskou a technologickou suverenitu; prohloubení spolupráce s Čínou v oblasti životního prostředí …

Vztahy mezi EU a Čínou Pokračovat ve čtení »

Budoucnost spolupráce EU a Spojeného království v oblasti bezpečnosti a obrany

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie přinese pro Spojené království i Evropskou unii zásadní změny v oblasti bezpečnosti a obrany. Do budoucna se oba bloky musí dohodnout na nových opatřeních, která jim umožní posílit spolupráci. Je v zájmu EU zabránit přetržení úzkých vazeb se Spojeným královstvím a zároveň musí chránit své zájmy. V návaznosti na …

Budoucnost spolupráce EU a Spojeného království v oblasti bezpečnosti a obrany Pokračovat ve čtení »

Východní partnerství po roce 2020

U příležitosti nadcházejícího summitu Východního partnerství 2020 hodnotí Mezinárodní evropské hnutí pokrok dosažený v plnění stanovených cílů přijatých na posledním summitu v roce 2017 a zamýšlí se nad politickými cíli, které by měly být základem budoucího Východního partnerství. Evropská politika sousedství (EPS) má pomoci EU podporovat a posilovat stabilitu, bezpečnost, udržitelný rozvoj a spolupráci s …

Východní partnerství po roce 2020 Pokračovat ve čtení »

Podpora míru, stability a investic na západním Balkáně

Země západního Balkánu a jejich občané se ukázali být pevnými věřícími v evropský projekt. Již léta usilují o vstup do Evropské unie a o provedení reforem, které jim EU nařídila. Na podporu a další pokrok v tomto úsilí je třeba, aby Evropa cítila společnou odpovědnost, aby posílila stabilitu, bezpečnost a spolupráci v regionu, posílila demokracii …

Podpora míru, stability a investic na západním Balkáně Pokračovat ve čtení »

Posílení pozice Evropské unie na světové scéně

Evropa je stále v počáteční fázi utváření své společné zahraniční politiky. Současné geopolitické změny a větší podpora občanů, kteří si přejí, aby EU v této oblasti podnikala více kroků, vyžadují, aby blok přehodnotil svou strategii. Lisabonská smlouva nabídla rozhodnější kroky směrem k posílení společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU (Common Foreign and Security Policy), což …

Posílení pozice Evropské unie na světové scéně Pokračovat ve čtení »

EU a Východní partnerství: Jasnější občanská perspektiva

Sousedství Evropy má zásadní význam pro dosažení klíčových cílů Evropské unie, kterými jsou podpora míru, jejích hodnot a blahobytu jejích obyvatel. Evropská politika sousedství (EPS, European Neighbourhood Policy) má pomoci EU podporovat a posilovat stabilitu, bezpečnost a prosperitu v zemích, které jsou nejblíže jejím hranicím. Přezkum evropské politiky sousedství v roce 2015 zavedl zaměření na …

EU a Východní partnerství: Jasnější občanská perspektiva Pokračovat ve čtení »

EU a jižní sousedství: Více než krizové řízení

Sousedství Evropy má zásadní význam pro dosažení klíčových cílů Evropské unie, kterými jsou podpora míru, jejích hodnot a blahobytu jejích obyvatel. Evropská politika sousedství (EPS, European Neighbourhood Policy) má pomoci EU podporovat a posilovat stabilitu, bezpečnost a prosperitu v zemích, které jsou nejblíže jejím hranicím. Přezkum evropské politiky sousedství v roce 2015 zavedl zaměření na …

EU a jižní sousedství: Více než krizové řízení Pokračovat ve čtení »

Globalizace: Na cestě k větší transparentnosti a inkluzivitě

V uplynulém desetiletí došlo k vzestupu populistických a extrémních stran, který se spojil s vítězstvím Trumpa a rozhodnutím Spojeného království opustit Evropskou unii. Vedoucí představitelé EU mohli uklidnit své nervy po následných volbách v Rakousku, Francii a Nizozemsku, kde se žádná z populistických stran neumístila na prvním místě. Nicméně soudě podle výrazného nárůstu hlasů pro …

Globalizace: Na cestě k větší transparentnosti a inkluzivitě Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru