Představitelé

Předsednictvo Evropského hnutí v České republice

Vladimír Špidla, předseda

V letech 1998–2002 byl ministrem práce a sociálních věcí, v letech 2002–2004 byl předsedou vlády ČR, od roku 2004 do roku 2010 byl evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. V letech 2014–2017 byl ředitelem odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky. Do roku 2022 byl ředitelem Masarykovy demokratické akademie.

Edvard Outrata, místopředseda

Bývalý senátor a předseda senátorského Klubu otevřené demokracie Parlamentu České republiky v letech 2000 až 2006. Po roce 2004 byl zvolen jedním ze čtyř místopředsedů Senátu. Po návratu z Kanady v roce 1993 byl jmenován předsedou Českého statistického úřadu, kde začal zavádět běžné pracovní postupy ze západních zemích. Je jedním z prvních politiků, kteří začali zveřejňovat všechny své příjmy, jak vyžaduje zákon. Výkon předsedy Evropského hnutí v ČR poprvé zastával v letech 2004 až 2006, kdy se rovněž stal místopředsedou Mezinárodního evropského hnutí. Následně byl zvolen předsedou Evropského hnutí v ČR na léta 2008 – 2011.

  • Pavel Trantina, místopředseda
  • Roman Pavlík, člen předsednictva
  • Vratislav Preclík, člen předsednictva
  • Lumír Rezek, člen předsednictva
  • Nikola Šrubařová, výkonná ředitelka

Evropské hnutí v České republice reprezentuje členskou síť právnických osob i jednotlivců, kteří společně vytváří hlavní orgán sdružení tzv. Generální shromáždění, které je nejvyšším orgánem sdružení. Generální shromáždění volí na období dvou let do vedení organizace členy Výkonného výboru a dále užší sbor v podobě Předsednictva. Dne 7.června 2023 se uskutečnilo Generální shromáždění Evropského hnutí v České republice, které zvolilo opětovně předsedou pana Vladimíra Špidlu, Výkonný výbor, Revizní komisi a Rozhodčí komisi. Na jednání Výkonného výboru dne 7. června 2023 byli zvoleni členové Předsednictva a místopředsedové EH v ČR.

V případě zájmu o kontaktování některého z členů předsednictva Evropského hnutí se prosím obraťte na náš sekretariát na emailu info@europeanmovement.cz.

Představitelé European Movement International

Předsedkyně: Eva Maydell
Generální tajemník: Petros Fassoulas
Místopředsedové: Brando Benifei, Yves Bertoncini, Noelle O’Connell, Tobias Köck, Valeria Ronzitti, Frédéric Vallier
Pokladník: Nataša Owens
Správní rada: Aku Aarva, Antonio Argenziano, Francisco Aldecoa Luzárraga, Marco Cilento, Monica Frassoni, Olivier Hinnekens, Patrizia Heidegger, Roselyne Lefrançois, Richard Morris, Sina Frank, Veronika Chmelárová, Zvezdana Kovač

Více na https://europeanmovement.eu/team-and-governance/ 

Historický přehled předsedů European Movement International

2017-present: Eva Maydell – Bulgarian, Christian Democrat; 2011-2017: Jo Leinen – German, Socialist; 2005-2011: Pat Cox – Irish, Liberal; 1999-2005: José María Gil Robles – Spanish, Liberal; 1997-1999: Mário Soares – Portuguese, Socialist; 1989-1997: Valéry Giscard d’Estaing – French, Liberal; 1987-1989: Enrique Barón Crespo – Spanish, Socialist; 1981-1987: Giuseppe Petrilli – Italian, Christian Democrat; 1978-1981: Georges Berthoin – French, Liberal, 1974-1978: Jean Rey – Belgian, Liberal; 1968-1974: Walter Hallstein – German, Christian Democrat; 1961-1968: Maurice Faure – French, Radical; 1955-1961: Robert Schuman – French, Christian Democrat; 1950-1955: Paul-Henry Spaak – Belgian, Socialist; 1948-1950: Duncan Sandys – British, Conservative

Generální tajemníci European Movement International

2015-present: Petros Fassoulas; 2009-2015: Diogo Pinto; 2002-2009: Henrik H. Kröner; 1995-2001: Pier Virgilio Dastoli; 1993-1995: Giampiero Orsello; 1987-1993: Bob Molenaar; 1985-1987: Luigi Vittorio Majocchi; 1984: Sjouke Jonker; 1981-1983: Thomas Jansen; 1955-1980: Robert Van Schendel; 1948-1955: (Paris office, from 11/1951 Brussel office) Georges Rebattet; 1948-1950: (London office) Joseph H. Retinger 

Přejít nahoru