Hnutí

O činnosti Evropského hnutí

Evropské hnutí je mezinárodní nevládní organizace vycházející z cílů prvního evropského kongresu, který se uskutečnil v květnu 1948 v Haagu. Zde byla vytyčena cesta k vytvoření evropské politické, ekonomické a kulturní unie. Následující rok po Haagském kongresu 5. května 1948 stálo Evropské hnutí u vzniku Rady Evropy a Evropské konvence pro lidská práva. Evropské hnutí se po celou dobu své existence podílí na prohlubování integračních procesů v Evropě a navrhuje konkrétní řešení, jak přiblížit Evropskou unii všem občanům. 

Mezinárodní organizace Evropského hnutí (EMI) má sídlo v Bruselu a své pobočky – Národní rady – ve všech evropských zemích. Evropské hnutí se stalo názorovou platformou v otázkách evropské integrace, místem konfrontace rozdílných přístupů jednotlivých států a místem, kde se hledají a nacházejí východiska ze zásadních evropských problémů. Evropské hnutí je nadstranickou mezinárodní organizací sdružující zastánce evropské integrace na demokratických základech bez ohledu na jejich politickou orientaci. 

Evropské hnutí v České republice je zapsaným spolkem, jehož cílem je posilování evropské identity u českých občanů s důrazem na přínos českých zemí k evropským kulturním a demokratickým tradicím: podporuje vytváření sjednocené Evropy založené na respektu lidských a občanských práv, principů svobody, demokracie a právního státu. V České republice Evropské hnutí obnovilo svou činnost bezprostředně po sametové revoluci a oficiálně bylo znovu zaregistrováno v roce 1991. Od té doby na podporu své činnosti sdružila destíky organizací, firem i jednotlivců s aktivním zájmem o evropské dění. 

Evropské hnutí se po celou dobu své existence podílí na prohlubování integračních procesů v Evropě a navrhuje konkrétní řešení, jak přiblížit Evropskou unii všem občanům. V České republice pořádá Hnutí každoročně desítky besedodborných seminářůkonferencíveřejných setkání či výstav.

Představitelé Evropského hnutí

Evropské hnutí v České republice vzniklo v roce 1991. Má nadstranický charakter a sdružuje jako členy právnické i fyzické osoby. Sdružení je aktivním členem Mezinárodního Evropského hnutí, které sídlí v Bruselu a jehož současnou předsedkyní je Eva Maydell. Předsedou Evropského hnutí v České republice je pan Vladimír Špidla, bývalý předseda vlády a eurokomisař. Více >> ZDE <<

Široké spektrum aktivit

Evropské hnutí v České republice ve svých aktivitách spolupracuje s národními organizacemi mezinárodního Evropského hnutí, s národními organizacemi obdobného zaměření, vysokými a středními školami, výzkumnými ústavy, institucemi, podnikateli, médii a dalšími subjekty. Hnutí pořádá každoročně řadu besed, odborných seminářů, konferencí, veřejných setkání či výstav. Evropské hnutí publikuje rovněž různé sborníky a příručky a prezentuje veřejnosti realitu o Evropské unii. 

Historie

Počátky Evropského hnutí sahají do července 1947, kdy se o sjednocenou Evropu zasazovali významní představitelé jako Duncan Sandys formou Anglo-francouzského hnutí za sjednocenou Evropu (United European Movement, dále UEM). UEM fungovalo jako platforma pro koordinaci organizací vzniklých po druhé světové válce. Výsledkem jejich úsilí byl kongres Výboru pro koordinaci evropských hnutí, který se konal 17. července 1947 v Paříži a který zahrnoval „La Ligue Européenne de Coopération Economique“ (LECE), „l’Union Européenne des Fédéralistes“ (UEF), „l’Union Parlementaire Européenne“ (UPE) a Anglo-francouzské sjednocené evropské hnutí. Znovu se sešly 10. listopadu 1947 a změnily svůj název na Společný mezinárodní výbor pro evropskou jednotu. Tento název si ponechaly až do kongresu v Haagu v roce 1948. Ve dnech 7. až 11. května 1948 se v nizozemském Haagu sešlo na kongresu Evropy 800 delegátů z Evropy a pozorovatelů z Kanady a Spojených států. Na kongresu, který organizoval Mezinárodní výbor Hnutí za evropskou jednotu a jemuž předsedal Winston Churchill, se sešli zástupci širokého politického spektra a měli možnost diskutovat o představách o vývoji Evropské unie. Kongresu se aktivně zúčastnily významné politické osobnosti jako Konrad Adenauer, Winston Churchill, Harold Macmillan, François Mitterrand, Paul-Henri Spaak, Albert Coppé a Altiero Spinelli a zazněla zde výzva k vytvoření politické, hospodářské a měnové unie Evropy. Tato přelomová konference měla mít zásadní vliv na podobu Evropského hnutí, které vzniklo krátce poté.

Více se o Evropském hnutí dočtete v těchto sekcích:

Přihláška je dostupná ke stažení níže

  • Stanovy Evropského hnutí v České republice najdete >>ZDE<<
  • Informace o Evropské unii hledejte na portálu Europa, http://europa.eu/
Přejít nahoru