Ekonomika, sociální oblast a udržitelnost

Digitální suverenita a práva občanů

Využívat sílu a potenciál nástrojů, jako jsou data, umělá inteligence a internet věcí, k podpoře inovací, růstu a hospodářské soutěže ve stávajících i nově vznikajících odvětvích; Vypracovávat předpisy, které zaručí a ochrání základní práva občanů a zároveň podpoří spravedlivou hospodářskou soutěž a inovace; Stanovovat jasné pokyny pro odpovědnost online platforem za boj proti nenávistným projevům, …

Digitální suverenita a práva občanů Pokračovat ve čtení »

Evropská zelená dohoda – Green Deal

Evropa stojí před výzvami v oblasti životního prostředí, které budou mít dalekosáhlé důsledky pro naši společnost a ekonomiku. Občané na celém světě se nadále mobilizují a vyzývají vlády a veřejné orgány k ambicióznějším opatřením a silnější mezinárodní spolupráci na všech úrovních, aby řešily naléhavou klimatickou situaci. EU má jedinečnou příležitost využít rostoucího povědomí Evropanů a …

Evropská zelená dohoda – Green Deal Pokračovat ve čtení »

Reakce Evropské unie na COVID-19 #Eurmove

Současná pandemie COVID-19, která je pro Evropskou unii výzvou nebývalého rozsahu, vyžaduje koordinovanou reakci založenou na kolektivní akci a solidaritě. Zásadní je najít rovnováhu mezi ochranou bezpečnosti, zdraví a základních práv občanů a zároveň zajistit účinný a udržitelný plán obnovy hospodářství. Vzhledem k tomu, že pandemie zanechává trvalé následky na společnostech a ekonomikách po celém …

Reakce Evropské unie na COVID-19 #Eurmove Pokračovat ve čtení »

Směrem k udržitelné Evropě

Občané na celém světě čelí obrovským výzvám v oblasti udržitelného rozvoje. Rostoucí chudoba a nerovnosti, stále častější přírodní katastrofy, změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, vyčerpání přírodních zdrojů a rostoucí populace, abychom jmenovali jen některé z nejpalčivějších problémů, vyžadují, abychom jednali rychle a sdíleli zátěž na různých úrovních. Evropská unie jako hnací síla míru a prosperity …

Směrem k udržitelné Evropě Pokračovat ve čtení »

Haagská deklarace 2018 – Sdílení Evropy

70. výročí Haagského kongresu, který znamenal první kroky evropské integrace a vedl k vytvoření Evropského hnutí, přichází v době, kdy se Evropa nachází na křižovatce. Stejně jako v roce 1948 je třeba mobilizovat všechny složky společnosti a zamyslet se nad tím, jakým směrem se má Evropa v budoucnu ubírat, aby dokázala čelit výzvám naší doby. …

Haagská deklarace 2018 – Sdílení Evropy Pokračovat ve čtení »

Školní vzdělávání o Evropské unii

Evropská unie dnes čelí řadě výzev. Stávající trendy polarizace jsou urychlovány geopolitickými změnami a sociálními nerovnostmi. Stále více se prosazují krajně levicové a krajně pravicové politické strany i antiestablishmentová hnutí, která často odmítají hodnoty, jež EU zastává. Letos byl poprvé spuštěn článek 50 a Spojené království zahájilo proces odchodu z EU. Jedním ze základních problémů …

Školní vzdělávání o Evropské unii Pokračovat ve čtení »

Budoucnost Evropy – prohlubování hospodářské a měnové unie

Zveřejnění dokumentu Evropské komise k úvahám o prohloubení hospodářské a měnové unie (HMU) je příležitostí navrhnout odvážná a inovativní řešení, která posílí společnou měnu a získají potřebnou veřejnou podporu a politické odhodlání k dalšímu postupu. Naléhavý přechod od reakce na krizi ke strukturálním reformám Od doby, kdy hospodářská a finanční krize odhalila strukturální nedostatky v …

Budoucnost Evropy – prohlubování hospodářské a měnové unie Pokračovat ve čtení »

Budoucnost Evropy – rozpočet EU odolný vůči budoucnosti

Rozpočet je klíčovým prvkem při realizaci politických priorit. Vazba mezi rozpočtem a politickými cíli platí i na evropské úrovni, kde víceleté finanční rámce a roční rozpočty Evropské unie určují, k jakým účelům je rozpočet EU využíván. Stejně jako přidělení rozpočtu ovlivňuje realizaci politik, ovlivňuje i budoucnost. Rozpočet EU je proto velmi důležitým prvkem v debatě …

Budoucnost Evropy – rozpočet EU odolný vůči budoucnosti Pokračovat ve čtení »

Budoucnost Evropy – reflexe Evropského hnutí

Proces reflexe budoucnosti Evropské unie bude v roce 2017 dominovat většině agendy EU, souběžně s tím budou probíhat jednání se Spojeným královstvím o článku 50. EU a členské státy budou o budoucnosti EU27 diskutovat na základě prvních prohlášení a příspěvků tří orgánů EU: Bílé knihy Evropské komise , Římského prohlášení Evropské rady a tří zpráv …

Budoucnost Evropy – reflexe Evropského hnutí Pokračovat ve čtení »

Řešení nezaměstnanosti mladých lidí a nedostatku dovedností

Důraz na dosažené vzdělání na úrovni EU přinesl své ovoce; v roce 2014 dokončilo vysokoškolské vzdělání o 10 milionů lidí více než v roce 2010. Došlo také k nárůstu počtu osob účastnících se vzdělávání dospělých z 9,3 % v roce 2010 na 10,7 % v roce 2015[1]. Dále došlo ke snížení počtu studentů, kteří předčasně …

Řešení nezaměstnanosti mladých lidí a nedostatku dovedností Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru