Ekonomika, sociální oblast a udržitelnost

Migrace a Evropa: Ochrana základních práv

Nad rámec krizových a mimořádných opatření přijatých v rámci Společného evropského programu pro migraci musí EU vypracovat komplexní a udržitelný dlouhodobý přístup, který zohlední následující skutečnosti: Důstojnost a respekt Základem každé politiky by mělo být, že uprchlíci a žadatelé o azyl jsou především lidskými bytostmi a zaslouží si důstojné a respektující zacházení. Jakýkoli evropský přístup …

Migrace a Evropa: Ochrana základních práv Pokračovat ve čtení »

Budoucnost Evropy – Evropský pilíř sociálních práv

Přibližování EU jejím občanům Hospodářská a finanční krize a její následky vyústily v sociální krizi, která zvýšila nerovnost v celé EU. Po roce 2008 byla Evropa mnohými vnímána jako efektivní Unie, když se zabývala spíše záchranou bank než blahobytem svých občanů. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se tímto jednostranným přístupem při řešení hospodářské krize zabýval …

Budoucnost Evropy – Evropský pilíř sociálních práv Pokračovat ve čtení »

Vlastní zdroje Evropské unie

Současný systém získávání prostředků do rozpočtu EU převážně z příspěvků členských států je neefektivní a vede k obchodování a nesouhlasu veřejnosti. To podkopává schopnost EU účinně fungovat a má negativní dopad na to, jak občané Unii vnímají. Je to také v rozporu s původním záměrem Smluv, které předpokládaly, že příspěvky členských států budou tvořit pouze …

Vlastní zdroje Evropské unie Pokračovat ve čtení »

Plnohodnotná hospodářská a měnová unie: Jediná cesta vpřed

Hospodářská krize odhalila strukturální nedostatky v uspořádání současné hospodářské a měnové unie (HMU). Zdokonalená a komplexní hospodářská a měnová unie je nezbytná pro hospodářský růst Evropy, pro stabilní a trvalou měnu euro a pro větší důvěru a zapojení evropských občanů, jinými slovy: pro budoucnost Evropské unie. Politická unie Současný přístup k HMU založený na pravidlech …

Plnohodnotná hospodářská a měnová unie: Jediná cesta vpřed Pokračovat ve čtení »

Práce a růst prostřednictvím digitálního ekonomického modelu

Strategie pro jednotný digitální trh, zahájená v květnu 2015, je jednou z hlavních priorit Junckerovy Komise. Mezinárodní evropské hnutí je přesvědčeno, že digitální ekonomický model může Evropě skutečně přinést pracovní místa a růst a být přínosem pro všechny Evropany. Při vývoji tohoto modelu je však třeba vzít v úvahu následující skutečnosti: Pracovní místa, digitální a …

Práce a růst prostřednictvím digitálního ekonomického modelu Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru