ČESKÁ EKONOMIKA V EVROPĚ – RŮST NEBO STAGNACE?

Evropské hnutí v České republice a Vysoká škola báňská – Technická
univerzita v Ostravě realizovali panelovou diskusi na téma „ČESKÁ EKONOMIKA V  EVROPĚ – RŮST
NEBO STAGNACE?, která se konala v úterý dne 25. února 2014 ve 14 hodin
v aule VŠB- TU v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 38A. Lektoři jbyli
pan Ing. Vladimír DLOUHÝ, CSc., exministr hospodářství ČR a paní Ing. Iva  Honová, PhD., 
VŠB – TU Ostravě.

Hlavním partnerem byla Česká spořitelna, a.s., mediálním patrnerem byl EurActiv

 

Přejít nahoru