ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE A SVĚT V PROCESECH MIGRACE aneb kdo jsme, kam jdeme a kdo jde k nám

Evropské hnutí v ČR,
Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě,
Tolstého 16 pořádají v úterý 10. května 2016 od 9,30hodin v aule
školy

panelovou diskusi na téma
„ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE A SVĚT V PROCESECH MIGRACE aneb kdo jsme,
kam jdeme a kdo jde k nám“ na které vystoupí býv. velvyslanec Dr.
Hynek  KMONÍČEK, ředitel zahraničního
odboru Kanceláře prezidenta republiky a RNDr. Stanislava Pachrová,PhD., VŠP v Jihlavě.

Nejen česká veřejnost je
zmítána značnými pochybnostmi o smyslu a dopadech současné náhlé vlny
migračních procesů ve světě. Co je obecnou podstatou migrace, jaké jsou její
druhy, jaké jsou její dnešní příčiny, představuje migrace z hlediska
historie mimořádný jev, jaké jsou možné její důsledky pro obyvatele přijímajících
zemí, máme se jí případně bránit a jak, atd. O těchto a dalších souvislostech
budou se studenty VŠP diskutovat světem protřelý a tajů světa znalý diplomat,
arabista a historik Hynek Kmoníček a vysoce graduovaná vysokoškolská pedagožka
Stanislava Pachrová. Součástí jejich výkladu bude snaha zasadit fenomém migrace
do širšího komplexu mezinárodních vztahů a světové ekonomiky, podívat se na něj
z hlediska postavení České republiky v Evropě (a v Evropské
unii) a ve světě. Dominantní vlivy překotného demografického vývoje světové
populace a nerovnoměrného rozdělování vytvářeného světového bohatství
s nespornými dopady na růst diferenciace v životních úrovních mezi
kontinenty a světovými regiony apod. umocněné též jejich rozdílnými negativními
podmínkami geografickými a ekologickými mohou hrát roli spouštěče proudů náhlé
masové migrace, se kterou se v současnosti potýkáme.

Odpovědi na očekávané
všetečné otázky z řad studentů nemohou být proto zcela vyčerpávající,
značné nejasnosti a nejistoty ohledně budoucnosti přetrvávají, nelze je
zastírat, nemístné obavy a falešné předpovědi je však nutné překonávat
v otevřené věcné diskusi!

Panelová diskuse se konala v rámci akcí
celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve spolupráci s Europen
Movement International.

Přejít nahoru