České antievropanství a co s ním. Evropa a česká politická kultura na rozcestí

CESTA, Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii ve spolupráci a Civ polis, o.p.s., zvou na panelovou diskusi „České antievropanství a co s ním. Evropa a česká politická kultura na rozcestí“ , která se koná v úterý 9. října 2012 od 17.30 ve Vlastivědném muzeu Olomouc (nám. Republiky 5, Olomouc, sál Václava III.). Diskuse se zúčastní sociolog a filosof Univerzity v Terstu Václav Bělohradský; Jan Červenka, odborný pracovník Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd ČR; politolog a ředitel New York University Prague Jiří Pehe a politolog Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Šaradín. Moderuje Vít Klepárník.

Přejít nahoru