České předsednictví v Radě EU – co to obnáší?

Evropského hnutí v České republice vás zve na přednášku s diskusí na téma České předsednictví v Radě EU – co to obnáší?, která se uskuteční ve střede 17. prosince 2008 od 17.00 hodin na Katedře politologie a filozofie FF UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem (místnost č. 122, přízemí vlevo v hlavní budově FF).

Přednášející: 

Doc. Ing. PETR DRULÁK, PhD., ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, Praha 

 Petr Drulák vystudoval mezinárodní politiku a filozofii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní politiku a ekonomii studoval také na univerzitě v Antverpách. Byl výkonným ředitelem Rady pro mezinárodní vztahy, od roku 1998 pracuje v Ústavu mezinárodních vztahů. Přednáší na vysokých školách. Je autorem knihy „Teorie mezinárodních vztahů“, „Jak zkoumat politiku“a řady dalších publikací.

Úkolem Ústavu mezinárodních vztahů je mj. sledovat vývoj procesu evropské integrace a role České republiky v tomto procesu. Více najdete na: http://www.iir.cz/.

Moderuje: Mgr. Blanka Mouralová, ředitelka Collegia Bohemica, o.p.s.

Na přednášku jsou zváni studenti i hosté zvenčí. Účast je bezplatná.

Více informaci: mouralova@collegiumbohemicum.cz, tel. 475 282 642.

Přednáška se koná ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Collegium Bohemicum.

Přejít nahoru