Diskuzní fórum

Evropské hnutí v ČR zve k celoevropské diskuzi k návrhům Evropské komise uvedené v Zelené knize o restrukuralizaci podniků. Účastníky diskuze pozveme na celostátní seminář. Informace:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=enhttp://evropskehnuti.cz/  – diskuzní fórumPříspěvky v rámci veřejné konzultace k Zelené knize lze zasílat emailem na tuto adresu:
EMPL-GREEN-PAPER-RESTRUCTURING@ec.europa.eu   a v kopii na info@europeanmovement.cz 
anebo poštou:
European Commission
Directorate-General for Employment, Social Affairs & Inclusion
Green Paper on Restructuring
Unit C2
Rue Joseph II, 27
Office 06/044
B – 1000 Brussels

 

Přejít nahoru