EU 2020: obnovitelné zdroje či jádro?

EU 2020: obnovitelné zdroje či jádro?
Téma: Energetická strategie 2020, jaderná energetika
Datum: 5. října 2011, 17:00 – 19:00
Obsazení:    Zdeněk Hubáček, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (TBC)
                  Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky
Moderace:    Helena Schulzová, EUROPEUM
Na semináře je možné se registrovat na: seminare@europeum.org nebo na tel: 221610207

Přejít nahoru