Evropská myšlenka v díle T.G.Masaryka

Evropské hnutí v České republice a Masarykovo demokratické hnutí uspořádalo vzpomínkou diskusi na
téma „Evropská myšlenka
v díle T.G.Masaryka
”, která se konala v úterý 25. února 2014 od 17 hodin v přednáškovém sále č. 217 v Klubu
techniků na Novotného lávce 5, Praha 1.

Úvodní slovo přednesli:

pan Ing.Ladislav Říha, místopředseda Evropského hnutí v České
republice a pan Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc., místopředseda
Masarykova demokratického hnutí.

Panelovou diskusi lektrorovali: pan
Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., Ústav politologie FF UK Praha
„Evropské hodnoty a evropská identita. Masaryk a dnešek“, pan JUDr. Pavel Kosatík, publicista, novinář
spisovatel, „Masarykova vize Evropy za 1. světové války“, pan PhDr. Michal Pehr,PhD., Masarykův ústav
AV Praha: „Masarykovy postoje k problému malého národa ve vztahu k
velmocem i národům ostatním a na specifika Masarykova češství a
evropanství, demonstrované v polemikách s Viktorem Dykem, reprezentantem
rozdílné a namnoze protikladné reflexe české národní identity,“ a pan
PhDr. Josef Tomeš, PhD., Masarykův
ústav AV Praha: „Evropa
a evropská myšlenka v prvorepublikové politice TGM“.

Panelovou
diskusi moderoval pan Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.,
místopředseda MDH.
Hůavmím partnerem panelové diskuse byla Česká spořitelna, a.s.

 

Přejít nahoru