Fondy vnější spolupráce EU – příležitosti pro české firmy a nevládní organizace

Zveme Vás na další seminář Eurocentra Praha na téma
„Fondy vnější spolupráce EU – příležitosti pro české firmy a nevládní
organizace“. Úvodní slovo pronese a Vaše dotazy zodpoví paní Petra Reimer
Postlerová z Ministerstva zahraničních věcí ČR. Seminář proběhne ve
čtvrtek 30. května 2013 od 17.00 hodin v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha
1). Svoji účast, prosím, potvrzujte na adrese eurocentrum.praha@euroskop.cz

Přejít nahoru