Hospodářská politika EU a Česká republika

Evropské hnutí v České republice, Vysoká škola evropských a regionálních studií a Regionální rada odborových svazů ČMKOS Jihočeského kraje pořádaly 22. května 2012 v sále Malé scény DK Metropol v Českých Budějovicích panelovou diskusi na téma „Hospodářská politika EU a Česká republika“. V úvodu panelové diskuse vystoupili pánové Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky,. Vladimír Špidla, bývalý eurokomisař a bývalý předseda vlády, Jan Mládek. ekonom, stínový ministr financí ČSSD a Petr Zahradník, ekonom, člen NERVu. Ve svých vystoupeních se věnovali celé problematice fungování Evropské unie a jejího vnitřního jednotného trhu, ekonomických a hospodářských parametrů a jejich vývoje v důsledku probíhající krize, a to jak z pohledu evropské legislativy a jejího vývoje, tak i makroekonomických ukazatelů v jednotlivých segmentech. Velmi mnoho přednesených informací a názorů přednášejících bylo pro účastníky diskuse zcela nových, nebo minimálně velmi přesně doplňujících často kusé informace českých médií. Jednou takovou informací a do detailu vysvětlenou byla otázka českého exportu do zemí EU a zemí ostatního světa, ze které jasně vyplynula potřeba udržení a lépe i posílení našeho postavení v EU. S tím nekorespondují některé kroky naší vlády i vyjádření prezidenta republiky a jak přednášející zdůraznili, mohlo by to v budoucnosti vést k odsunutí ČR na periférii evropského společenství se všemi negativními důsledky. K otázkám evropské měnové unie a Eura pragmaticky konstatovali, že pro fungování vnitřního trhu EU i exportní podmínky ČR je existence jednotné evropské měny velmi důležitá a eliminuje v minulosti známé kolísání kursových přepočtů. V souvislosti s hospodářskou situací v Řecku, jejím vývojem i možnými povolebními kroky řecké reprezentace (i po opakujících se volbách v polovině června 2012) upozornili na zájem evropského společenství udržet Řecko v EU a finanční pomocí stabilizovat jeho situaci. Zdůraznili, že přes některé odlišné názory je zmíněná stabilizace nejlevnějším řešením v rámci evropského vnitřního trhu. Účastníci diskuse byli seznámeni s několika variantami krizových řešení v případě rozhodnutí Řecka o vystoupení a návratu k národní měně. Případný návrat k minulosti rozpadem EU – celním bariérám, kurzovým přepočtům národních měn, případně i exportním bariérám a dalším negativním opatřením – označili přednášející jako nemyslitelný.
Panelovou diskusi moderoval Pavel Studík, prorektor pro vnější vztahy Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. V živé diskusi byly podrobně rozebrány některé dopady na Českou republiku nejen z pohledu euroskeptického postoje a některých kroků české vlády, tak i případným rozpadem, či dělením EU na menší části.      
Nesporným kladem panelové diskuse bylo, že její účastníci po skončení vysoce ohodnotili otevřenost přednášejících na dané téma i šíři evropské hospodářské problematiky, ze které se dozvěděli – a mohli i diskutovat – k doposud neznámým faktům a předpokládaným vývojům. Panelová diskuse tohoto charakteru byla v Českých Budějovicích vůbec první společnou akcí v úvodu uvedených organizátorů a aktivita účastníků v diskusi dala najevo, že bude vítané její další pokračování.
Petr Janoušek   24.5.2012
Panelová diskuse se konala za laskavé podpory zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze, www.fesprag.cz

Přejít nahoru