Konference Mezinárodního Evropského hnutí

V souvislosti s ukončením předsednictví Německa EU se ve dnech 29.- 30. června 2007 uskutečnila v Berlíně dvoudenní konference Mezinárodního Evropského hnutí, které se zúčastnilo více než 80 delegací z 41 zemí.

V průběhu jednání účastnící diskutovali například k otázkám Evropské politiky spojené zejména s rozšiřováním EU, úloze EU ve světě, spolupráci s dalšími zeměmi, otázkám řešení klimatických změn a nedávno přijatému postupu přijetí reformované Ústavní smlouvy. Evropské hnutí v ČR bylo zastoupeno čtyřmi delegáty: Jiřím Zlatuškou, Edvardem Outratou, Blankou Mouralovou a Ladislavem Říhou, kteří se zapojili do práce na závěrečných dokumentech.

Při této příležitosti se též uskutečnilo jednání Federálního výboru Mezinárodního Evropského hnutí, sekretářů EH a zasedání Výboru žen EMI, které se věnovalo otázkám rovných příležitosti.

Na těchto jednáních bylo završena další etapa návrhů na zefektivnění činnosti a kooperace uvnitř EMI, byl přijat návrh programu mezinárodní konference v Haagu v květnu 2008, přijata Výroční zpráva EMI, včetně hospodaření. Na zasedání generálních sekretářů národních výborů Evropského hnutí se vedla zcela zásadní diskuse přípravě nadnárodních projektů, nových forem komunikace, stálého personálního zajištění prací a financování akcí. Bylo potěšující slyšet slova pana Pata Coxe, prezidenta EMI, který m.j. ocenil práci EH v ČR za projekt „Evropský den 2007“.

 

 

Pana prof. Jiřího Zlatušku, nového předsedu EH v ČR, představil L. Říha panu Pat Coxovi a Generálnímu H. Kronerovi, Gen. sekretáři EMI.

  

V diskusi k závěrečnému dokumentu konference vystoupil pan Outrata a pan Zlatuška.

  

V předsednictvu konference byl  Ing. Edvard Outrata, místopředseda EH v ČR.

Závěrečné foto účastníků Federal Council EMI v Berlíně dne 30.června 2007 před „EU Panorama v Berlině“.

Přejít nahoru