Perspektivy ČR v evropské integraci

Téma: Perspektivy ČR v evropské integraci
Termín: 3. 11. 2009, od 10:30 hod.
Místo: Bankovní institut VŠ v Praze
Pořadatel: Evropské hnutí v ČR a katedra ekonomických a sociálních věd Bankovního institutu VŠ v Praze

3.listopadu 2009 uvítala zaplněná aula Bankovního institutu – vysoké školy,a.s.  v Praze vzácného hosta – místopředsedu Evropského parlamentu Dr. Libora Roučka.Díky zprostředkování Evropského hnutí přednesl přednášku na téma Perspektivy České republiky v procesu evropské integrace.Rozebral hlavní důvody a  základní cíle, které  utvářely složitý proces evropské integrace po druhé světové válce.Podrobně popsal   její  logické kroky a  návaznost jednotlivých etap a především se věnoval možnostem  České republiky v tomto historickém procesu.Zejména v odpovědích na četné dotazy studentů na možnou  redukci státní suverenity ČR po podpisu Lisabonské smlouvy vysvětlil stávající  i budoucí pozici České republiky v Evropské unii.Prorektor Bankovního institutu – VŠ  PhDr. Karel Preuss, CSc. zdůraznil  též mezinárodně bezpečnostní rozměr evropské integrace  v globalizujícím se světě.Souvislosti vzájemné podmíněnosti  procesů  ekonomické a  politické integrace, resp. vnější podmínky pro perspektivní restrukturalizaci ,optimalizaci a zvýšení efektivnosti  české ekonomiky v Evropské unii ve svém příspěvku rozvedl Ing. Jan Šolta, CSc. z Bankovního institutu- VŠ.

Přejít nahoru