Politický projekt Evropa

Evropské
hnutí v ČR, Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Ekonomická fakulta Technické
univerzity v Liberci hostila v úterý 19. dubna 2016 na panelové
diskusi na téma „Politický projekt Evropa“ PhDr. Vladimíra Špidlu a prof. Ing.
Jiřího Fárka, CSc.

Před
zaplněným sálem vysvětlili kardinální smysl myšlenky sjednocování Evropy na
pozadí strašlivých efektů druhé světové války. Ekonomická výhodnost této
integrace je až sekundárním výsledkem, prvotním cílem zůstává zachování míru
v Evropě.

Současné
krize jsou jen průvodním a dočasným jevem historického vývoje této integrace,
které by neměly zabránit v jejím dalším postupu. Naopak – aktuální krize
myšlenku sjednocování Evropy dále podporují a posilují, především ve světle
narůstání konfliktů v oblasti světové migrace a terorismu, omezených
zdrojů surovin, přesouvání světového centra bohatství a vojenské a politické
moci atd.

Přítomnost
bývalého českého premiéra a eurokomisaře, který je šéf poradců předsedy vlády
ČR a profesora, který se léta aktivně pohybuje ve sféře mezinárodních financí,
vytvořila podmínky pro vysoce kvalifikovanou diskusi o klíčových otázkách
přítomnosti a budoucnosti evropského integračního projektu.  Diskuse umožnila tříbení názorů na aktuální
pozici ČR v EU, na možnosti vyjednávání kompromisů a prosazování
autentických národních postojů při řešení zásadních otázek dalšího postupu
evropské integrace, dotkla se též tíživých ekonomických problémů např.
v souvislosti s Řeckem a krizí eurozóny, Schengenu apod. Poukázala též
na nutnost stabilního zdůvodňování a objasňování vlastní podstaty procesu
evropské integrace a na potřebu neustálého „obnovování víry“ ve směru
evropského sjednocování.

Panelová diskuse se konala v rámci akcí
celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve spolupráci s European
Movement International.

Přejít nahoru