Prague Conference on the European Economic Governance

   Dne 29.dubna 2011 se ve Valdštejnském sálu Senátu PČR, Praha 1, uskutečnila mezinárodní konference na téma „Prague Conference on the European Economic governance“, kterou pořádal The Club of Pague ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v ČR, Pratur Business Club a Evropským hnutím v České republice. S úvodními slovy vystoupili: Alena Gajdušková, místopředsedkyně Senátu parlamentu ČR, Luděk Sefzig, předseda senátního Výboru pro evropské záležitosti,Erhard Busek, emeritní vicekancléř Rakouska, president European Forum Alpbach První panel na téma European and Global Governance, který moderoval Roman Joch, poradce premiéra pro lidská práva se zaměřil na otázky: Není nadsazené mluvit o globálním vládnutí ve světě v němž chybí obecně uznávaná politická autorita? OSN tuto funkci neplní a do budoucnosti je málo pravděpodobné, že by jí mohla převzít. V EU po přijetí lisabonské smlouvy lze do jisté míry o dobrém vládnutí uvažovat, pokud však nejsou stabilně definovány kompetence jednotlivých úrovní (EU a členské státy) jsou oprávněné obavy z postupů, které vnášejí do systému chaos. Dilema mezi rozvolněním EU a její federalizací je po lisabonské smlouvě ještě vyhrocenější.V další části tohoto bloku vystoupil Cyril Schlund, attaché economy/finance, Velvyslanectví Francouzské republiky, Vladimír Špidla, emeritní EU Komisař a Premiér České republiky a Daniel Kroupa, bývaly senator, předseda The Club of PragueV následujícím bloku „Economic and Financial Governance, Better Regulation“ vystoupili Miroslav Singer, Guvernér České Národní Banky, Petr Zahradník, EU Office, Česká spořitelna a Jan Žalman, předseda představenstva a generální ředitel, Raiffeisen Bank, kteří se věnovali tématu:Finanční a následná ekonomická krize znovu oživila otázku po lepších formách vládnutí v oblasti finančních trhů. Může vyšší míra regulací zabránit budoucím finančním krizím a nebo bude taková regulace sama zdrojem dalších krizí? Jaká forma regulací je žádoucí a jaká představuje zdroj nebezpečí? Moderace: Daniel Kroupa, bývalý senátor, předseda The Club of PragueZávěrečný blok „Good Governance, Regulation or Deregulation in Business Perspective“ se zabýval: Podnikatelé často kritizují toto množství předpisů a volají pro deregulaci, ale zároveň uznávají, že¨některé předpisy jsou nutné nebo přímo užitečné pro podnikání samotné. Tvůrci těchto předpisů naopak obecně připouštějí, že sice mohou existovat regulace, které jsou zbytečné, ale jejich značná část je nenahraditelná z hlediska ochrany nezpochybnitelných zájmů – soukromých a veřejných. Zdá se, že chybí nějaký obecný princip, podle něhož bychom posuzovali konkrétní regulace jak z hlediska poměru mezi nákladem a výnosem, tak z dlouhodobé perspektivy konkurenceschopnostiekonomiky.

Přejít nahoru