Předsednictví na mediálním kolbišti

Téma: České předsednictví EU na mediálním kolbišti

Termín: 8. 12. 2009, 10.00 hod.

Místo: Krajská knihovna, Závodní 84, Karlovy Vary

Pořadatel: Krajská knihovna Karlovy Vary

 

Jaký obraz vytvářela tuzemská média v první polovině letošního roku o českém předsednictví, a ovlivňovala tak vnímání této významné události českou veřejností? Co nejvíce prospělo mediálnímu obrazu Čechů v čele Evropy a jaké kauzy jej naopak nejvíce poškodily?

 

Na tyto otázky odpověděla nezávislá mediální analýza vypracovaná společností Newton Media, a.s.

 

Analýza, která zkoumala celkem 44 000 příspěvků publikovaných v tisku, televizi, rozhlase a na internetu, také zmapovala publicitu hlavních aktérů českého předsednictví, jejich hodnocení v médiích a porovnala mediální obraz českého, francouzského a slovinského předsednictví.

 

Zvláštní pozornost bude věnována mediálnímu vyznění akcí, které probíhaly v době předsednictví EU v rámci Karlovarského regionu.

 

Projekt svým grantem finančně podpořil Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR.

 

Prosíme o registraci na e-mailu: telinova@euroskop.cz.

 

 

Přejít nahoru