Příčiny, důsledky a možná vyústění současné krize Evropské unie

Zpráva
o konání
mezinárodního kolokvia

PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNÁ VYÚSTĚNÍ

SOUČASNÉ KRIZE EVROPSKÉ UNIE

Zpracoval Martin Potůček, 22. 5. 2017

 

Kolokvium, organizované Evropským hnutím v ČR a
Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK ve spolupráci se konalo19.
května 2017 v aula Matematicko-fyzikální fakulty UK, Malostranské nám. 25,
Praha 1. Jeho hlavním partnerem bylo Zastoupení Friedrich Ebert Stiftung
v ČR, spolupracující organizací Collegium Europeanum FF UK a FLÚ AV ČR
s podporou programu EU „Europe for Citizens“. V průběhu jednání bylo
k dispozici simultánní tlumočení a z celého jednání byl pořízen
videozáznam.

 

Cílem kolokvia bylo stimulovat veřejnou rozpravu o krizi
Evropské unie a o místě České republiky v jejím zvládání. Hlavní problémové
okruhy byly následující:

·   příčiny
krizí EU (fiskální, migrační, důvěry občanů, Brexitu, vnějších vztahů) a
možnosti jejich simultánního zvládání

·        
Kulturní
a civilizační rozdíly mezi členskými zeměmi EU

·        
Budoucnost
společné měny

·        
Kapacita
strategického rozhodování orgánů EU

·        
Místo
České republiky v budoucí Evropské unii.

 

Mezinárodního
kolokvia se zúčastnilo celkem 90 zájemců z řad odborníků, úředníků,
politiků, diplomatů, představitelů občanských sdružení, veřejně činných
osobností a studentů z České republiky i ze zahraničí. V průběhu
jednání proběhla tisková konference za účasti České televize, České tiskové
kanceláře, rádia Impuls a dalších novinářů. Účastníci poskytli médiím i řadu
dalších rozhovorů.

 

Po úvodním
vystoupení Aleše Chmelaře se jednání kolokvia soustředilo do dvou panelových
diskusí. V prvním z nich, věnovaném bezprecedentní krizi EU a cestám
jejího zvládání, vystoupili Tanweer Ali, Paul Blokker, Marek Mora, Martin
Potůček a Ivo Šlosarčík. Ve druhém panelu diskutovali Věra Jourová, Vladimír
Špidla, Peter Weiss a Daniela von Bethlenfalvy o možnostech orgánů EU,
členských zemí a občanů účinně reagovat na výzvy doby. Následovala moderovaná
rozprava o ohroženích a příležitostech ČR v EU, které se zúčastnili Petr
Hlaváček, Jiří Malý, Aleš Chmelař a Michael Romancov. Ve všech případech
následovala bohatá diskuse.

 

Doporučení,
vyplývající z jednání kolokvia, představil na závěr stručně Martin
Potůček:

1.     
Gruntovní
debata o místě budoucí ČR v budoucí EU má pro další úspěšné směřování země
zásadní důležitost a měla by se stát politickou prioritou.

2.     
ČR
se bude muset rozhodnout, zda se přikloní k proudu, preferujícímu
rychlejší postup integrace (včetně posilování politické integrace a nezbytnému
navyšování unijního rozpočtu) nebo dá přednost konceptu pomalých dílčích
integračních kroků v rámci pokračování dosavadní praxe.

3.     
Pro
ČR bude na tomto rozhodovacím poli zásadní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
společné evropské měny. Takové rozhodnutí by mělo být zvažováno v širokém
kontextu jeho předvídatelných hospodářských, politických, sociálních a
bezpečnostních důsledků v dlouhodobějším horizontu.

4.     
ČR
by měla aktivizovat svoje působení v EU tak, aby v nich byla schopna co
nejlépe uplatňovat svoje legitimní zájmy a také své představy o její budoucí
podobě.

 

5.     
Občané
ČR by měli být do diskuse o budoucnosti ČR a EU vtahováni co nejúčinněji.

 

Fotofotografie z akce:

celkový pohled 

 

 

Eurokomisařka V.Jourová

snímky z akce

snímky z akce 

snímky z akce

snímky z akce

příloha

Přejít nahoru