Příležitosti pro mladé Evropany

V rámci Evropského roku občanů 2013
pořádá Eurocentrum Pardubice a Europe Direct Pardubice dne 12. 3. 2013 seminář
s názvem „Příležitosti pro mladé Evropany“. Cílem semináře je přiblížit mladým
občanům EU jejich možnosti týkající se práce v ČR i zahraničí a dobrovolnictví
– to vše jim přiblížit po praktické stránce.

Místem konání je Velká zasedací
místnost v Domě techniky Pardubice (nám. Republiky 2686).

Registrace účasti do 8. 3. 2013 na e-mailu slezakova @ euroskop . cz .

Přejít nahoru