Prorůstová politika české vlády

Evropské hnutí v České republice uspořádalo konferenci „Prorůstová politika české vlády“, která se uskutečnila v úterý 22. 4. 2014 v Kongresovém centru České národní banky, Senovážné nám. 30, Praha 1. Hlavním motem bylo v jednotlivých panelech diskutovat o představách budoucího zaměření prorůstové politiky v České republlice. Rok 2014 je rokem očekávaného ekonomického oživení, které by mohlo být v regionu střední a východní Evropy významným mezníkem pro obnovení hospodářského růstu. Potřebné investice do rozvoje podnikatelského prostřední a tvorby nových pracovních míst však naráží na omezené možnosti veřejných rozpočtů, které dosahují významných poměrů vůči hrubým domácím produktům jednotlivých zemí. Zajištění růstu a prosperity v mezích fiskálního paktu, a to včetně České republiky, jsou tak v období ustupující hospodářské recese hlavními výzvami většiny evropských států. Jak na tyto výzvy bude reagovat vláda České republiky, zástupci finančních institucí, významných zaměstnavatelů, a ekonomů, byl tématem konference pořádané Evropským hnutím v České republice. 

Hlavním partnerem akce byla Česká spořitelna, a.s. Mediálním partnerem akce  EurActiv.cz.

Program konference:

9.30 – 10.00

Registrace účastníků

10.00 – 13.30
PANEL I: Strategie obnovení hospodářského růstu v ČR

Moderátor: Aleš Michl, ekonom

 
Růst a prosperita v mezích rozpočtového deficitu

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Fiskální nástroje podpory ekonomického růstu

Miroslav Singer, guvernér České národní banky

Investice a zaměstnanost jako základní pilíře prorůstové politiky

Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR

Veřejné rozpočty a oživení ekonomiky

Jan Gregor, náměstek ministra financí ČR

Diskuse

12.30 – 13.30
Oběd

13.30 – 15.30
PANEL II: Očekávaný hospodářský vývoj z pohledu podnikatelského sektoru

Moderátor: Aleš Michl, ekonom

 
Konkurenční a inovační potenciál v ČR a ostatních zemích EU

Jan Jedlička, manažer kanceláře pro EU České spořitelny

Očekávání podnikatelů od prorůstové politiky

Karel Havlíček, předseda představenstva AMSPČR

Výzvy mezinárodního obchodu pro Českou republiku

Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Diskuse

15.30  – 16.00
Přestávka

16.00 – 18.00
PANEL III: Zaměstnanost a podmínky důvěry v prorůstává opatření

Moderátor: Aleš Michl, ekonom

 
Prorůstová politika zaměstnanosti

Marie Bílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR

Zaměstnanost a obnovení sociálního dialogu

Josef Středula, předseda OS KOVO

Strukturální fondy EU jako akcelerátor růstu a zaměstnanosti

Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

Diskuse

18.00 – 18.30
Číše vína

Místo konání: Kongresové centrum České národní banky, Senonážné náměstí 30, Praha 1.

Přejít nahoru