Státní služba v měnící se společnosti

Pozvánka na odborný seminář na téma „Státní služba v měnící se společnosti“, který se konal 22.května 2012 od 9,00 – 13,30 hod. v Hlavním sále Senátu P ČR (vrátnice A, vchod  z Valdštejnské ulice).
V úterý 22. května 2012 v budově Senátu Parlamentu ČR v Praze se pod záštitou Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR,se konal seminář o státní službě. Organizátory odborného semináře bylo Velvyslanectví Francie v České republice, Senát Parlamentu České republiky, Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Evropské hnutí v České republice a Institut pro veřejnou správu Praha.  
Důvodem semináře bylo umožnit výměnu zkušeností z oblasti modernizace státní služby v České republice a ve Francii a otevřít diskusi mezi zákonodárci, francouzskými a českými odborníky, zástupci občanské veřejnosti a dalšími zájemci k přípravě nové zákonné úpravy postavení úředníků v České republice, která dosud chybí. V současnosti se administrativa obou zemí přizpůsobuje výzvám, jež přinášejí rozpočtové škrty, dluhová krize a krize důvěry v Evropské unii, vliv informačních technologií i každodenní komunikace, atd. Jak učinit ze státní služby účinný nástroj ve službách zvyšování kvality života obyvatel a konkurenceschopnosti ekonomik? Jak rozvíjet přitažlivost státní služby a zajistit věrnost státních úředníků? Jak zlepšit produktivitu a odměňovat zásluhy a současně zlepšovat etiku? Jak se vyvarovat střetu zájmů? To byly otázky, o nichž  zákonodárci, francouzští a čeští odborníci, představitelé zpracovatelů návrhu nové právní úpravy, zástupci občanské společnosti a další zájemci diskutovat během semináře. Velice živá a otevřená diskuse ukázala potřebu vést odborný dialog zpracovatelů, vládních institucí, zástupců zaměstnanců a nevládních neziskových organizací napříč politickým spektrem.

Přejít nahoru