Strukturovaný dialog o Evropské unii

Projekt „Strukturovaný dialog o Evropské unii – Integrace národního státu do nadnárodních struktur EU“ realizovalo velmi úspěšně Evropské hnutí v České republice v roce 2001. Tento projekt, nesoucí podtitul „nepřeceňujme drobné ztráty a nepřehlížejme významné souvislosti“ byl pořádán Evropským hnutím v ČR a podpořen Delegací Evropské komise v ČR v rámci programu „Malé Phare“. Zakončen byl konferencí v Senátu PČR v listopadu téhož roku.

Uvedený projekt se skládal z několika částí, počínaje přednáškami odborníků na gymnáziích v celé České republice, přes internetový test o Evropské unii až po zájezd do Štrasburku ve dnech 12.-16.11. 2001, který byl odměnou pro 36 studentů, kteří zvítězili ve znalostním testu.

V rámci projektu Strukturovaný dialog se studenty středních škol na téma integrace České republiky do Evropské unie se na Den Evropy (9. května 2001) uskutečnila soutěž ve znalosti studentů středních škol o Evropské unii. Celkem se soutěže zúčastnilo více než 1300 studentů z celé republiky. 

Přejít nahoru