T. G. Masaryk a Evropa neboli „O Masarykových evropanských názorech a jeho Evropanství“

Masarykovo
demokratické hnutí a Evropské hnutí v České republice zvou na panelovou
diskuzi, která se bude konat v úterý 26.
září 2017 od 17:00 hod v Klubu techniků na Novotného lávce
v Praze 1
tentokráte na téma T. G. Masaryk a
Evropa
neboli „O Masarykových evropanských názorech a jeho Evropanství“.
Účast přijal pan Prof. Dr. Miloš Havelka, CSc., UK v Praze, PhDr. Josef
Tomeš, AV ČR PhD a PhDr. Michal Pehr, PhD., AV ČR.
Setkání uvedou pan doc. Vratislav Preclík, místopředseda MDH a Ing. Ladislav
Říha, CSc., místopředseda EH v ČR.

Přihlášky prosím
zasílejte do 25. září 2017 na adresu masdem@seznam.cz

Přejít nahoru