Barroso: Lisabonská strategie by si měla zachovat svůj původní cíl


České předsednictví středu 22. dubna 2009 za účasti předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa, eurokomisaře pro podnikání a průmysl Güntera Verheugena a místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry hostilo setkání národních lisabonských koordinátorů.

Klíčovým tématem setkání ministrů odpovědných na národní úrovni za realizaci Lisabonské strategie bylo nejen zhodnocení úspěšnosti protikrizových opatření v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy, ale i budoucnost Lisabonské strategie. Setkání potvrdilo, že Lisabonská strategie by si i v dalším období po roce 2010 měla zachovat svůj původní cíl, a to posilovat konkurenceschopnost EU zvyšováním jejího inovačního potenciálu. Součástí debaty bylo i zlepšení komunikace s veřejností o tomto tématu.

„Lisabonská strategie je pro Unii cestou ze současné krize. Její podoba po roce 2010 proto nemůže být  jen obyčejným pokračováním. Měli bychom se i nadále soustředit na růst a vytváření pracovních míst – ale musí se jednat o růst a pracovní místa, která jsou udržitelná z hlediska životního prostřední, z hlediska sociálního i ekonomického,“ řekl předseda Evropské komise J. M. Barroso. „Úloha národních lisabonských koordinátorů je při vytváření budoucí Lisabonské strategie zcela zásadní, stejně jako při jejím provádění. Dnešní setkání proto významně přispívá k tomu, že z této krize vyjde Evropa silnější.“

 „Je klíčové zasadit krátkodobá opatření do dlouhobých evropských strukturálních reforem, protože jedině ty umožní Evropě se úspěšně prosadit v stále sílící mezinárodní konkurenci. To ale neznamená nalévání prostředků do podniků, které nemají předpoklady v této soutěži obstát,“ uvedl vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. „Krize je ale také příležitost – měla by motivovat podniky k dalším inovacím. Komunikace Lisabonské strategie je dlouhodobým oříškem. Proto jsem navrhnul jako jedno z opatření pro její zlepšení, aby se Lisabonská strategie v dalším období přejmenovala, protože si ji lidé stále pletou s Lisabonskou smlouvou,“ dodal vicepremiér.

Zdroj: www.eu2009.cz

Přejít nahoru