Budoucí systém DPH příznivý pro podnikání i růst

Daň z přidané hodnoty platí občané, vybírají ji podniky a činí přes 20 % příjmů členských států. Má tudíž významný dopad na každého občana EU. Od zavedení systému DPH v EU však uběhlo 40 let a tento režim již neodpovídá naší ekonomice. 

Přejít nahoru