Diskuze o budoucnosti Evropy – Komise dává slovo občanům

Více než 5 500 občanů EU se doposud zúčastnilo jedné z nejrozsáhlejších internetových konzultací v dějinách EU o právech občanů a o budoucnosti Evropy. 9. května, při příležitosti Dne Evropy, vyzvala Evropská komise občany z celé Evropské unie, aby pomohli stanovit unijní politický program na další roky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Do 9. září si všichni Evropané mohou vyměňovat své názory, např. k otázkám „Jakým směrem by se Evropská unie měla ubírat v blízké budoucnosti? V jaké Evropské unii byste chtěli žít v roce 2020?“ V situaci, kdy Evropa čelí potížím, zejména v důsledku finanční krize a krize veřejného dluhu, se politické diskuze ve stále větší míře stávají diskuzí o blízké i dlouhodobé budoucnosti Evropy.

Přejít nahoru