Dohoda společné zemědělské politice

Evropský parlament, Rada ministrů a
Evropská komise dospěly k dohodě o reformě společné zemědělské
politiky po roce 2013. Všechny složky reformy začnou platit od 1. ledna
2014, kromě nové struktury přímých plateb. Dohoda společné zemědělské politice

Přejít nahoru