Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok

Program pro vzdělávání a odbornou přípravu Erasmus+, který nahradil předchozí organizační strukturu vzdělávacích programů, má za sebou první rok fungování. Od podzimu 2014 do podzimu minulého roku nabídl více než jednomu milionu Evropanů příležitost zapojit se do 18 000 financovaných projektů. Do těchto projektů mobility se tak různou formou zapojilo více lidí, než tomu bývalo v minulých letech. Domovské země také stále častěji uznávají studium v zahraničí a do strategií profesního rozvoje je lépe včleňována i mobilita učitelů a dalších pracovníků.

 

Více informací   

Přejít nahoru