EU posílí boj proti daňovým únikům

Kvůli daňovým únikům se v EU každoročně ztratí miliardy eur, které by jinak mohly být využity způsobem prospěšným celé společnosti. Evropská komise proto představila balíček opatření, které Unii umožní proti obcházení daňových pravidel účinně bojovat. Navržená pravidla by měla zajistit, že firmy budou platit daně tam, kde vytvářejí své zisky. Měla by se například usnadnit výměna informací mezi členskými zeměmi o daňové činnosti nadnárodních společností a posílit spolupráce s mezinárodními partnery.

 

Balíček reaguje na globální snahu o boj s daňovými úniky. V říjnu 2015 se na opatřeních proti obcházení daňových pravidel dohodly země OECD. Doporučení v této oblasti vypracoval také Evropský parlament.

 

Více informací je zde   

 

Přejít nahoru