EU vítá 28. členský stát – Chorvatsko

Chorvatsko je první zemí západního
Balkánu, která vstupuje do Evropské unie. Přistoupení Chorvatska dne
1. července 2013 je výsledkem deset let trvajícího jednání. Od roku 2003,
kdy podalo formální žádost o členství v EU, vynaložilo Chorvatsko značné
úsilí, aby splnilo všechna přístupová kritéria nezbytná k zajištění
souladu s právními předpisy a normami EU, a dosáhlo hmatatelného pokroku
v oblastech, jako je právní stát, boj proti korupci, lidská práva a
ochrana menšin. Rada bere na vědomí závazek Chorvatska, že procesu přistoupení
nebudou bránit dvoustranné otázky, a očekává, že Chorvatsko bude i nadále
hrát aktivní a pozitivní úlohu v rámci regionální spolupráce na západním
Balkáně.EU vítá 28. členský stát – Chorvatsko

Přejít nahoru