Evropanem roku 2007 je společnost ALTA

Evropanem roku se dle rozhodnutí Evropského hnutí v České republice stala společnost ALTA, a.s. Ocenění za dlouholetý přínos v rozvoji evropské spolupráce a budování vztahů mezi střední a východní Evropou si odnesl předseda představensta pan Ing. Vladimír Plašil.

 

Společnost ALTA, a.s. je významnou českou zahraničně-obchodní společností, které působí na teritoriu střední a východní Evropy. ALTA se velmi aktivně angažuje v prohlubování kulturních a společenských vztahů mezi Českou republikou a zeměmi Společenství nezávislých států. ALTA je od roku 2002 hlavním partnerem Dnů ruské kultury na jižní Moravě. Představení zaměřená na divadelní, filmovou, baletní i hudební tvorbu se konají v průběhu celého roku a jsou divácky velmi oblíbená. Od roku 2004 se projekt Ruská kultura rozšířil i do hlavního města Prahy. V oblasti společensko-kulturních vztahů podporuje ALTA také rozvoj školských zařízení a kulturní i sportovní akce v jihomoravském regionu i v rámci celé České republiky.

Ocenění převzal z rukou předsedy prof. Zlatušky předseda představenstava společnosti ALTA Ing. Vladimír Plašil.

Přejít nahoru