Evropský globalizační fond

Evropský globalizační fond: podpora pracovníkům v České republice a v Polsku
Rozpočtový výbor Evropského parlamentu ve středu podpořil návrh na poskytnutí finančních prostředků EU pro 834 pracovníků v České republice a v Polsku, kteří byli propuštěni v důsledku uzavření svých podniků.
Česká republika podala žádost o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s 634 případy ztráty zaměstnání ve společnosti Unilever ČR, činné v maloobchodním odvětví v regionu Střední Čechy. Navržená částka je ve výši 323 820 EUR. Polsko požádalo o pomoc v souvislosti s 594 případy ztráty zaměstnání ve třech firmách. Společnost vyrábí stroje a zařízení v regionu Podkarpackie v Polsku,  který byl výrazně postižen hospodářskou krizí. Navržená částka ve výši 453 570 EUR bude použita na pomoc 200 lidem při jejich  opětovném začlenění na trh práce. Další postup:
V návaznosti na schválení návrhu ve výboru musí návrh ještě schválit Parlament jako celek a Rada. Rozpočtový výbor se také rozhodl požádat o vyhodnocení dlouhodobého začlenění na trh práce v případě pracovníků, kteří získali podporu v rámci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo finanční krizí, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začleňování na trh práce. Roční strop fondu je 500 milionů EUR.

Přejít nahoru