Evropský parlament chce zajistit dostatek prostředků pro podporu růstu

Pravidla Evropské unie vyžadují, aby se financování projektů, které získají prostředky z evropského rozpočtu, účastnil i soukromý sektor. Neochota nebo neschopnost bank a investorů v zemích zasažených krizí vyhradit k tomuto účelu dostatečné prostředky může vést k přerušení takových projektů.

Přejít nahoru