Evropský semestr 2016: Komise zveřejnila zprávy o jednotlivých zemích

Komise zveřejnila každoroční analýzu hospodářských a sociálních výzev, s nimiž se potýkají členské státy. Tzv. zprávy o jednotlivých zemích slouží v rámci zjednodušeného evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik k monitorování politických reforem a včasnému upozorňování na problémy, které by země měly řešit. Česká republika podle analýzy v posledních dvou letech zaznamenala silné hospodářské oživení, růst životní úrovně, zlepšení na trhu práce i konkurenceschopnosti. Na druhou stranu tu stále existují překážky v systému výzkumu a inovací, které brání přechodu k diverzifikovanější ekonomice založené na inovacích.  Více

Přejít nahoru