Finanční rámec na období 2014–2020: první jednání o jednací osnově

Jednání o rozpočtovém rámci Evropské unie na období 2014–2020 (víceletý finanční rámec) vstoupila do nové fáze: na svém zasedání konaném dne 26. března 2012 se Rada pro obecné záležitosti poprvé zabývala jednací osnovou, obsahující nejpodstatnější otázky a možná řešení. 

Přejít nahoru