Hlavní témata šestého fóra o soudržnosti

Jádrem rozhovorů na vysoké úrovni v rámci šestého fóra o soudržnosti, které
proběhne v Bruselu ve dnech 8.–9. září 2014, je klíčová role nové politiky
soudržnosti Evropské unie v podpoře růstu a tvorby pracovních míst v evropských
regionech a městech. Hlavní témata šestého fóra o soudržnosti

Přejít nahoru