Hospodářská obnova a lepší nabídka pracovních míst

Doporučení pro vlády členských států: koordinovaná činnost při vytváření pracovních příležitostí, provádění reforem trhu práce, investice do dovedností, sladění nároků pracovního trhu a kvalifikace uchazečů o zaměstnání, politiky zaměstnanosti a financování. Potřeba vytvoření nových pracovních míst představuje pro EU jeden z nejnaléhavějších problémů, které z hospodářské krize vyvstaly. Nezaměstnanost dosahuje nebývalých rozměrů – práci nemá okolo 24,5 milionu lidí, tedy více než 10 % aktivního obyvatelstva Unie. 

Přejít nahoru