Italští poslanci o předsednictví své země v Radě EU

1. července
převzala Itálie od Řecka předsednictví v Radě EU. Během prvního plenárního
zasedání nového Evropského parlamentu představil italský premiér Matteo Renzo
priority své země a zdůraznil, že je nutné, aby Evropa jednala
s přesvědčením a odhodláním. Zde jsou názory italských delegací na úkoly
v příštích 6 měsících.

Italští poslanci o předsednictví své
země v Radě EU

Přejít nahoru