Jak učit o EU?

Jak učit o EU?Na tuto otázku odpoví nový interaktivní seminář pro učitele s názvem Občanem v EU: budoucnost a výzvy.Nízký zájem českých středoškoláků o dění v Evropské unii je jedním z hlavních zjištění posledního výzkumu zaměřeného na občanskou výchovu. O evropskou politiku se jich zajímá jen zlomek a aktivně si informace sami nevyhledávají, pouze nekriticky přejímají negativní soudy z médií. Na tento neuspokojivý stav jsme se rozhodli projektem Občanem v EU: budoucnost a výzvy. V rámci projektu vznikají interaktivní vzdělávací materiály a lekce věnované aspektům Evropské unie a výchovy k občanství. Výběr témat osmi modulů byl proveden jak na základě konzultací s odborníky, tak i na základě diskuzí se studenty středních škol. Jedná se např. o Sociální aspekty EU, Ekonomické aspekty EU, Občanem v EU či Česká republika v EU, tedy témata, která reprezentují klíčové oblasti fungování Evropské unie. 
K těmto materiálům proběhnou pro středoškolské pedagogy v každém kraji ČR kurzy, které budou zaměřené na prezentaci práce s vytvořenými materiály. Kurzy jsou akreditovány v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v dotaci 16 vyučovacích hodin. V rámci dvoudenního školení lektoři v první fázi představí koncept interaktivních vzdělávacích modulů a základní pedagogické dovednosti pro práci s moduly. V druhé fázi kurzu se trénink zaměří na praktické představení všech vytvořených modulů. Z pozice žáků si sami učitelé projdou vybranými moduly tak, aby na základě vlastního prožitku dovedli moduly efektivně aplikovat ve svých hodinách.Školení pro pedagogy budou probíhat v průběhu školního roku 2012/2013 a jsou bezplatná.
Registrace:  http://www.obcanskevzdelavani.cz/obcan-v-eu)

Přejít nahoru