Jak zareagovala EU na hospodářskou krizi?

Nová webová stránka Evropské komise nabízí odpovědi na otázky často kladené v souvislosti s reakcí EU na finanční a hospodářskou krizi v Evropě. Podle jakého klíče je finanční pomoc EU poskytována konkrétním členským státům? Jak probíhá další posilování hospodářské a měnové unie? Odpovědi na tyto otázky a další diskutovaná témata najdete právě zde. Webová stránka Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářské a finanční věci (DG ECFIN) je jen jedním z nástrojů poskytovaných Evropskou komisí v souvislosti s krizí. Prozatím jsou informace k dispozici pouze v anglickém jazyce. Stránka bude pravidelně aktualizována na základě probíhajících diskuzí a dalšího vývoje.

Přejít nahoru