Jak zlepšit podmínky pro malé a střední podniky?

Co
potřebují malé a střední podniky v Evropě od budoucí unijní politiky? Tuto
hlavní otázku si klade konzultace, kterou zahajuje Komise za účelem modernizace
iniciativy na podporu těchto firem („Small Business Act“ pro Evropu). Jak zlepšit podmínky pro malé a
střední podniky?

Přejít nahoru